privacyverklaring


Administratiekantoor Zegmaarfrank, de eenmanszaak van Frank Overgoor, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Op deze pagina leg ik uit welke gegevens ik verwerk en waarom.

 

Korte uitleg


Ik wil je zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom heb ik vaak persoonlijke gegevens nodig. Het beschermen van de veiligheid en privacy van jouw persoonlijke gegevens is niet alleen in jouw belang maar ook in mijn belang. Ik deel jouw gegevens niet met derden, tenzij ik daar vanwege wetgeving toe verplicht ben, of om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Polisnummer verzekeringen
 • Nummer Kamer van Koophandel
 • Fiscaal nummer van rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, telefonisch en via een app.
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

 • BSN nummer
 • WOZ info


Doel van de gegevens die ik verwerk

Het afhandelen van jouw betaling
Je te kunnen bellen, e-mailen, ‘whats appen’ of sms’en als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
Om diensten bij je af te leveren
Voor het verzorgen van jouw financiële- en/of salarisadministratie en/of voor de aangiften richting de belastingdienst.
Voor het uitvoeren van overige door jou verstrekte opdrachten.

Kortom, bovenstaande gegevens verwerk ik in het kader van de overeenkomst, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en op basis van gerechtvaardigd belang.

 

Ik verricht de werkzaamheden onder voorwaarde dat je de opdrachtbevestiging hebt goedgekeurd. Daarbij zit als bijlagen de algemene voorwaarden van mijn kantoor en deze privacyverklaring. Met deze stukken heb je je, na goedkeuring van de opdrachtbevestiging, ook akkoord verklaard.

 

Geautomatiseerde besluitvorming


Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen die besluiten neemt over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar


Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van in ieder geval 7 jaar, daar er volgens de wetgeving een fiscale bewaarplicht is van 7 jaar. Na 7 jaar zal de meeste informatie worden verwijderd.

 

Voor de bewaartermijn en/of het verwijderen van de informatie uit het online boekhoudkundige pakket verwijs ik naar de voorwaarden van Kleisteen (www.kleisteen.nl). In het kader van regelgeving voor administratiekantoren houd ik een permanent dossier bij. Deze bevat stukken van langdurige overeenkomsten en aktes.

 

Delen van persoonsgegevens met derden


Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden.

 

Partners


Voor het uitvoeren van mijn dienstverlening maak ik gebruik van een aantal partners. Het is mogelijk dat je persoonsgegevens met jouw toestemming bij één van deze partners zijn opgeslagen. Uiteraard heb ik voor Administratiekantoor Zegmaarfrank met deze partners afspraken gemaakt hoe ze met jouw persoonsgegevens om dienen te gaan. Deze afspraken zijn in verwerkersovereenkomsten vastgelegd. Om welke en hoeveel partners het gaat is afhankelijk van de werkzaamheden die ik voor je verricht. Het gaat om partners in de volgende categorieën:

 

 • Dienstverleners op het gebied van datacenters en dataopslag en datacommunicatie.
 • Dienstverleners op het gebied van financiële software zoals online boekhouddiensten en online salarisadministratie.
 • Voor de online boekhouddiensten maken wij vooral gebruik van het pakket Kleisteen. De meeste klanten werken daar zelf mee en hebben zich daarom akkoord verklaard met de werkwijze van Kleisteen inzake privacy zaken. Zonder jouw akkoord kan er namelijk niet mee worden gewerkt.


Cookies


Om mijn website goed te laten functioneren gebruik ik functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ZegmaarFrank gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ZegmaarFrank. Je mag ook bij mij een verzoek indienen om de persoonsgegevens die ik van je bewaar, in een computerbestand naar je toe te sturen, of aan een andere door jou te noemen organisatie te sturen.

 

Richt je verzoek aan administratie@zegmaarfrank.nl
Vermeld daarbij de reden van je verzoek, bijvoorbeeld inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens. Je kunt ook mailen om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, of om je toestemming in te trekken.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, verzoek ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig


Ik neem voor het administratiekantoor Zegmaarfrank passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Een en ander staat meer in detail beschreven in het door mij opgestelde verwerkingsregister. Deze staat voor controles van de Autoriteit Persoonsgegevens ter beschikking.

 

Contactinformatie


Heb je vragen of opmerkingen over mijn privacybeleid neem dan contact met me op. Ik waardeer het als je suggesties hebt om mijn beleid verder te verbeteren. De inhoud van deze verklaring kan gewijzigd worden.