Ben ik ondernemer voor de fiscus: IB en/of BTW?

Soms stellen klanten mij de vraag of ze ondernemer zijn in de zin van de belastingwet. Het antwoord kan verrassend zijn. Wat blijkt?  Het antwoord op de vraag per belastingsoort kan verschillend zijn! Dus je bent wel ondernemer voor de inkomstenbelasting, maar niet voor de omzetbelasting. Of andersom. Of allebei. Op deze kwestie ga ik in.

twee gezichten
Twee hoedanigheden

Ondernemer voor de inkomstenbelasting
Hier staat de vraag centraal of de activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer. En of de verwachting gerechtvaardigd is dat er winst zal worden behaald. Er is dan sprake van een bron van inkomen (namelijk winst uit onderneming in box 1). Een flink aantal omstandigheden worden genoemd die gelden als toetsingscriteria bij de beoordeling of er sprake is van ondernemerschap:  1) debiteurenrisico 2) aantal en variatie van  klanten en 3) zelfstandigheid/ de aard van de afspraken (vakantiegeld, ziektegeld etc) die met de opdrachtgever worden overeengekomen 4) hoeveelheid tijd die er worden besteed aan de activiteit 5) aansprakelijk voor de schulden.
Kort gezegd er zijn diverse criteria waar je aan dient te voldoen.
Kijk je naar de positie van de overheid vanuit haar belang van opbrengstmaximalisatie van de belastingen dan is dat logisch. De ondernemers kunnen namelijk in aanmerking komen van belangrijke fiscale voordelen. Conclusie: ondernemer voor de inkomstenbelasting ben je niet zomaar.

Ondernemer voor de omzetbelasting
Voor dit type belastingsoort staat centraal of je zelfstandig werkzaamheden uitvoert en daar inkomsten uit hebt. Er hoeft geen winst te worden behaald en ook de overige criteria zoals hierboven genoemd spelen nauwelijks een rol.  Verder staat de vraag centraal of je voor de omzetbelasting belaste activiteiten verricht. Dus voor het antwoord op de vraag of je ondernemer bent voor de omzetbelasting is het vooral van belang om te kijken naar het soort activiteit (-en) dat je verricht. Over de meeste activiteiten dient omzetbelasting te worden afgedragen. Dus je bent al snel ondernemer voor deze belastingsoort.

Ga je ervan uit dat de overheid zijn opbrengst uit belastingen wenst te maximaliseren, dan is het logisch dat je al snel ondernemer bent in de zin van de omzetbelasting. En dus is hier de conclusie: ondernemer voor de omzetbelasting ben je al vrij snel.

Recente berichten